Menu
Obec Dargov
ObecDargov

Tu otec náš i praded starý býval,
Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
A v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Tu otec náš i praded starý býval, Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval, oral, bránil, sial, trápil sa aby žil, A v zemi tejto na prach čierny zhnil. Tu matky naše rodili milé deti, Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Stravovanie v MŠ

Stravovanie je zabezpečované v súlade s platnými normami pre školské stravovanie. Jedálny lístok je zostavovaný pravidelne - týždenne. Je obohacovaný o zeleninu a ovocie a tie produkty, ktoré sú pre deti v predškolskom veku najdôležitejšie pre zdravý vývin.

Stravovacia komisia

Úlohy komisie

 1.  Spolupracuje s vedúcim zariadenia školského stravovania a napomáha pri úspešnom riadení prevádzky.
 2. Prerokúva požiadavky a návrhy členov komisie. Predkladá odporúčania v súlade s platnou legislatívou pre oblasť školského stravovania.
 3. Presadzuje návrhy a požiadavky vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania pre skvalitnenie činnosti.
 4. Dozerá na hygienu prevádzky, bezpečnosť pri práci a údržbu v zariadení školského stravovania.
 5. Spolupracuje pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania.
 6. Komisia má právo hodnotiť:
 • vykonávanie pedagogického dozoru počas stravovania detí a žiakov,
 • zabezpečenie pitného režimu,
 • formálnu stránku jedálneho lístka.

 

Členstvo v komisii

Členmi komisie spravidla sú:

 • zástupcovia školy určení riaditeľom,
 • vedúci zariadenia školského stravovania,
 • vedúci kuchár,
 • zástupca rodičovského orgánu alebo zástupca Rady  školy.

 

M a t e r s k á    š k o l a ,  Ulica p o d  L i p i n a m i  181/2 , D A R G O V  076 61

Členovia stravovacej komisie :

 • FOCKOVÁ DANA - vedúca školskej jedálne
 • ŠOLTÉSOVÁ   Daniela - riaditeľka materskej školy
 • KOŠKOVÁ ERIKA - učiteľka materskej školy
 • MARUNIČOVÁ EVA - zástupca  rodičov

Stravovacia komisia je iniciatívny a poradný orgán stravovacieho zariadenia.

 

 

Obec

Voľby do EP 2024

Voľby do EP 2024 obrázok

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Máj – pôjdem v háj.

Sviatok a výročie

Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:36

Slnko zapadá:20:25

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Zemplín Navštívte Zemplín