Menu
Obec Dargov
ObecDargov

Tu otec náš i praded starý býval,
Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
A v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Tu otec náš i praded starý býval, Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval, oral, bránil, sial, trápil sa aby žil, A v zemi tejto na prach čierny zhnil. Tu matky naše rodili milé deti, Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Vrátenie života drevenej zvonici

Z projektu 3D: Dargovská Drevená Dzvonica

Juraj Gembický - Pavol Hriň - Martin Pristáš - Veronika Timuľáková

O projekte - Príbeh na úvod

Drevená historická zvonica v našej obci približne z roku 1925 stojí v súčasnosti na svojom pôvodnom mieste v strede Dargova, v areáli menšieho parku bývalého kultúrneho domu, tesne pri štátnej ceste. Ručne sa v nej zvonilo asi do roku 1994, keď jej zvon premiestnili napokon do novovybudovaného rímskokatolíckeho kostola. Od toho času prázdna a nevyužívaná zvonica začala chátrať. Kamenný podstavec sa rozpadával, interiér zarastal burinou, časom prišla aj o svoj drevený plášť, čím sa ešte viac oslabila jej statika. Chýbali už aj niektoré dubové trámy z kostry zvonice. Plechová strecha začínala korodovať. Kríž umiestnený na vrchole strechy bol naklonený a padal. 

A tak z podnetu a za spolupráce pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Košiciach a vďaka spojeniu síl a podpory zo strany Nadačného fondu Telekomu pri Nadácii Pontis v rámci spoluvytvoreného úspešného projektu pre rok 2014 sa jej príbeh šťastne obrátil smerom k záchrane, obnove a oživeniu. Dôležité tu bolo práve uvedomenie, že ak sa včas a spoločnými silami nezačne s jej záchranou a rekonštrukciou, s obnovením jej života a zmyslu, Dargov tak môže prísť o jednu z mála historických pamiatok, ktoré na území obce vôbec ešte existujú. A niekedy pritom stačí tak málo, najmä ak ide o správne podporné komunitné malé projekty so širším zapojením všetkých zainteresovaných pre spoločnú vec.

Ciele projektu

Cieľom projektu sa tak naozaj stala záchrana tejto miestnej drevenej zvonice, a to obnovením jej dreveného opláštenia, spevnením kamenného podstavca, renováciou strechy, ako aj so zámerom obnovenia tradičného ručného zvonenia vďaka zamýšľanému odliatiu a umiestneniu menšieho zvona. Súčasťou sa stala aj mediálna a tlačová propagácia projektu, o.i. aj vydaním stručnej brožúry o zvonoch a zvonení v obci. Obec Dargov takto akoby naspäť a nanovo získavala miestnu pamätihodnosť - historickú pamiatku, ktorá bude obec a región nielen zdobiť, ale aj reprezentovať v rôznych odborných, popularizačných i propagačných publikáciách, alebo iných materiáloch. Tiež nový zvon, ktorý spolu s tradičným ručným zvonením bude dotvárať atmosféru počas rôznych udalostí v obci. V širšom kontexte tak vznikne veľmi pozitívny a nasledovaniahodný príklad aj pre iné lokality Slovenska, ako ukážka reálnej možnosti obnovy zvonárenskej tradície a tradičného ručného zvonenia aj v 21. storočí, ktoré je našim vzácnym fenonoménom slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva, uchádzajúcim sa aj o návrh do obdobného svetového zoznamu UNESCO.

Postup prác

Základ z nasucho kladených masívnych i menších kameňov bolo nutné preskladať. Sekundárny zásyp zvnútra zvonice sa odstránil tak, aby drevené základové trámy neboli v styku so zeminou. Očistil sa tiež priestor styku drevených základových trámov s terénom na vonkajšej strane. Základné nosné konštrukcie t.j. drevené trámy konštrukcie sa mechanicky (ale citlivo) očistili od povrchových zvetraných vrstiev, starých klincov plášťa a iných nečistôt. Chýbajúce dubové trámy na východnej a západnej strane sa doplnili ich presnými kópiami aj s pôvodnými tesárskymi spojmi vyrobenými tradičnou technikou. Drevené konštrukcie boli následne ošetrené bezfarebnými ochrannými nátermi proti hnilobe a drevokazným hubám. Diagonálny raster v hornej časti konštrukcie medzi zavetrovacími pásikmi, stĺpmi a krovom zvonice sa doplnil vernou kópiou podľa dochovaných častí. Plášť zvonice bol obnovený v pôvodnom ráze z vertikálne vedľa seba natesno kladených dosák z mäkkého prevažne smrekového dreva, zhora chránených šikmou rímsou z toho istého materiálu. Je vysoký cca 3,5 m. Na západnej strane plášťa, na pôvodnom mieste, boli umiestnené uzamykateľné dvere. Krov strechy v relatívne zachovalom stave stačilo ošetriť nátermi proti hubám a drevokaznému hmyzu. Plechová strecha sa natrela ochranným náterom proti korózii a náterom imitujúcim plech. Liatinový kríž na vrchole strechy bol narovnaný, spevnený a ošetrený zmesou grafitu a ľanového oleja. (fotky novej zvonice doplníme)

Obec Dargov a Dargovčania sa vďaka projektu Nadačného fondu Telekom Slovakia a Nadácie Pontis pod názvom "3-D: Dargovská Drevené Dzvonica" môžu stať súčasťou a svetlým príkladom spájania ľudí pri oživovaní hodnôt, kde patria aj naše zvonice, zvony a ich zvonári.

Poďakovanie

Článok vznikol ako súčasť projektu záchrany a rekonštrukcie obecnej drevenej zvonice v Dargove, ktorý pod názvom "3D - Dargovská Drevená Dzvonica" finančne podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Na aktivitách celého projektu sa osobne poďieľali pracovníci Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Mgr. Juraj Gembický, Ing. arch. Pavol Hriň, Mgr. Martin Pristáš, v spolupráci s Mgr. Veronikou Timuľákovou. Za pomoc je treba poďakovať Mgr. P. Jurkovi, grec. kat. farárovi a Mgr. B. Vargovi, rim. kat. farárovi. Vďaka patrí tiež Márii Varcholovej, Jánovi Varcholovi. Práce na rekonštrukcii zvonice prebiehali pod záštitou obce Dargov zastúpenej starostkou Štefániou Bojtimovou v spolupráci s občanmi: Ing. Radoslavom Ferenčíkom, Radkom Harvanom, Jakubom Hrabkovským, Ľubomírom Klapákom st., Ľubomírom Klapákom ml., Jánom Maruničom, Mgr. Ľubomírom Mikulom, Michalom Pristášom. Odborno-metodickú pomoc zaisťovali pracovníci Krajského pamiatkového úradu Košice.

 

 

 

 

Obec

Voľby do EP 2024

Voľby do EP 2024 obrázok

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Svätý Kríž – ovce striž.

Sviatok a výročie

Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:36

Slnko zapadá:20:25

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Zemplín Navštívte Zemplín