Menu
Obec Dargov
ObecDargov

Tu otec náš i praded starý býval,
Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
A v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Tu otec náš i praded starý býval, Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval, oral, bránil, sial, trápil sa aby žil, A v zemi tejto na prach čierny zhnil. Tu matky naše rodili milé deti, Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Záujmová činnosť v MŠ

Hudobno - pohybovú prípravu realizujeme v rámci spolupráce s CVČ v Sečovciach na krúžku tanečnej výchovy. Vedie ho pani  Mgr. Marianna Sedláková.

Deti získavajú nové skúsenosti a  pohyb priaznivo ovplyvňuje ich celkový osobnostný rozvoj. 

Učiteľky pripravujú také hrové a pohybové aktivity, v ktorých si deti cez tanec rozvíjajú psychomotorické, kognitívne či sociálno-emocionálne kompetencie.

 

SPOLUPRÁCA: Ďalej spolupracujeme s organizáciami, ktoré nám napomáhajú u detí rozvíjať očakávané kompetencie na konci predprimárneho vzdelávania - so základnými školami v Sečovciach, s MŠ na ul. Obchodnej v Sečovciach a Základnou umeleckou školou sv. Cecílie – Cirkevná spojená škola, ZUŠ sv. Cecílie v Sečovciach.
 

Obec

Voľby do EP 2024

Voľby do EP 2024 obrázok

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď je teplé, jasné nebo na Vstúpenie, sľubuje vinárom veľké potešenie.

Sviatok a výročie

Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:35

Slnko zapadá:20:26

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Zemplín Navštívte Zemplín