Menu
Obec Dargov
ObecDargov

Tu otec náš i praded starý býval,
Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
A v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Tu otec náš i praded starý býval, Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval, oral, bránil, sial, trápil sa aby žil, A v zemi tejto na prach čierny zhnil. Tu matky naše rodili milé deti, Od dávnych čias, od samých nepamäti,

História dargovských zvoníc

Dargovské zvonice

Najstaršia drevená zvonica: Stála pri "Koľabovej chyži" na kopci v centrálnej časti starého Dargova. Jej vyobrazenie nepoznáme. Pravdepodobne bola vystavaná ako klasická dubová konštrukcia z hrubých hranolov spájaných tesárskymi spojmi. Mala drevený plášť do výšky 3m. Viseli v nej 2 zvony. Počas II. sv. vojny zhorela.

Zvonica pri starej cerkvi: Postavená po zriadení starej drevenej cerkvi (pôvodne vojenský barák) pri cintoríne po roku 1946. Stála na štvorcovom pôdoryse ako klasická tesárska konštrukcia z tvrdého dreva. Nemala plášť. Boli v nej umiestnené 2 zvony. Zvonila Mária Varcholová. Rozobrali ju po postavení nového murovaného chrámu v roku 1992.

Obecná zvonica pri hradskej: má klasickú tesársku konštrukciu s použitím tradičných tesárskych stykov a detailov, ktoré sa už v súčasnosti takmer nerealizujú a upadli do značného zabudnutia i v rámci tesárskej profesie. Postavená je na štvorcovom pôdoryse. Základové trámy z tvrdého dreva sú podložené kamenným základom, viazané sú preplátovaným rohovým tesárskym  spojom so začapovanými drevenými stĺpmi v nároží. Stĺpy štvorcového prierezu sú v spodnej časti zabezpečené zavetrovacími pásikmi v tvare kríža, čapovanými do základového trámu a do stĺpika na každej strane zvonice, v hornej časti zavetrovacími pásikmi v kútoch medzi stĺpmi a nosnou konštrukciou krovu zvonice, takisto začapovanými do týchto konštrukcií. Na severnej strane zvonice sú plochy medzi pásikom, stĺpom a konštrukciou krovu vyplnené diagonálnym rastrom z drevených hranolčekov. Stĺpy zvonice sú zavetrené i stredovým vodorovným trámom, začapovaným z vonkajšieho boku do stĺpov zvonice, ktorý slúžil na ukotvenie hornej časti zvislého doskového debnenia vnútorného priestoru zvonice. Krov zvonice tvoria štyri nosné vodorovné trámy, uložené na rohových stĺpoch, s preplátovaným spojom a vykonzolovaným úsekom so zaobleným čelom, na ktorom  sú uložené trámy, nesúce krokvy stanovej strechy zvonice. Tieto trámy sú takisto spájané rohovým čapovým spojom. Visel v nej zvon odliaty v roku 1925 pôvodne pre Bačkov. Dnes zvoní vo veži rímskokatolíckeho kostola. Poslednou zvonárkou bola Mária Lofajová.

Dargovské zvony

Barokový zvon. Odliaty v roku 1775 neznámym zvonolejárom pôvodne pre najstaršiu drevenú zvonicu v obci Dargov. V minulosti bol poškodený (prvá svetová vojna?) a od roku 1992 je prezentovaný v interiéri nového gréckokatolíckeho chrámu. Nápis: STEPHA:(N) OLSAVSZKY PRO TVNC PA(R)OCHVS PACKOVIENSIS:R:(EVERENDVS) ATHO:(C) CVRA:(VIT) HANC CAMPANVLAM PROPRIA INTVSTRIA PRO/ FILIALI SV A DARGO 1775. Vo voľnom preklade: Štefan Olšavský v tom čase ctihodný bačkovský farár za zvláštnym účelom zadovážil tento zvonček vlastným úsilím pre filiílku Dargov v roku 1775. V dolnej časti stredu zvonového plášťa je vyobrazený jednoduchý reléf modliacej sa Panny Márie. Zvon má napriek svojmu veku a poškodeniu zachované pôvodné kované srdce, čo je v dnešnej dobe veľkou vzácnosťou.

Zvon z roku 1925 odliaty "Zvonolejárňou, účastinnou spoločnosťou v Prešove" pre obyvateľov Dargova. Pôvodne mal byť umiestnený prevdepodobne v novej zvonici "pri hradskej" v hornej časti obce. Nakoniec skončil v najstaršej zvonici, po II. sv. vojne bol umiestnený v zvonici postavenej pri starej drevenej cerkvi. Dnes zvoní vo veži nového gréckokatolíckeho chrámu.

Zvon sv. Jána Krstiteľa Proroka. Odliaty "Zvonolejárňou účastinnou spoločnosťou v Prešove", pre pôvodný gréckokatolícky chrám v Bačkove taktiež v roku 1925. V strede zvonového plášťa je vyobrazený reliéf sv. Jána Krstiteľa, na opačnej strane plášťa je nápis v cyrilike, vo voľnom preklade "Spasiteľov krstiteľ Ján, prorok a predchodca: pros Krista, aby daroval pokoj pre svet a dušiam našim veľkú milosť."  Zvonil v obecnej zvonici pri hradskej a v roku 1994 bol prenesený do veže nového rímskokatolíckeho chrámu v Dargove.

Replika barokového zvona z r. 1775, ktorú pre novopostavenú cerkev v dargove odliala v r. 1992 Marie Dytrychová v Brodku u Přerova spolu s veľkým zvonom "Mária".

Zvon Božské Srdce. Odliaty v roku 1996 moravskou zvonolejárskou firmou Josefa Tkadleca v halenkove pre novopostavený Rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho v Dargove.

Tradičné ručné zvonenie v Dargove

Zvonice so zvonmi sú prirodzenou súčasťou identity našich obcí. Sú spojené s tradičným ručným zvonením a funkciou zvonárov, ktoré sú od roku 2011 zapísané ako chránený prvok v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, a uchádzajú sa aj o zápis do svetového zoznamu UNESCO.

Osobitne v uzatvorených a malých obecných komunitách akou je aj obec Dargov, je zvonica symbolom komunikácie, spájania ľudí, miestom stretávania i kontaktu. Zvonice s ručným zvonením plnia aj funkciu strážnice - hlásnice, s oznamovaním času, ohňa a iného nebezpečenstva, ako aj všetkých významných udalostí v obci, sviatkov, smutných, slávnostných i výnimočných príležitostí.

Dnes už vieme, že ručné zvonenie ako spôsob pohonu zvonov umožňuje najlepšie využitie zvyukových vlastností zvonu, a jedine pri ňom je hudobný účinok zvonov najlepší. Je jednoznačne najšetrnejšie voči zvonom, na rozdiel od elektrifikácie a od všetkých modrených systémov, ktoré nám naše zvony nešetrne vybíjajú a postupne ničia. Živý zvonár dokáže na rozdiel od nich pri zvonení citlivo prispôsobovať zvon správnemu rytmu, vie dosiahnuť najlepšie vyznanie zvuku, môže reagovať na nepravidelnosti výkyvu zvonu, srdca, a vie i včas rozpoznať poruchu a zabrániť tak prípadným vážnejším škodám. Dokáže zabezpečiť pohon zvona s mäkkým rozjazdom, s plynulým brzdením zvonu bez vynechávania úderov a bez silných úderov o jednu stenu zvonu pri brzdení na konci zvonenia, s primeraným výkyvom zvona.

Aj v 21. storočí je možné a veľmi zmysluplné obnovovať tradíciu ručného zvonenia. Vracať sa k službe pre iných, konať veci prospešné pre celé spoločenstvo, byť užitočný - aj tomu nás učí ručné zvonenie. Medzi miestnymi obyvateľmi funkcia zvonára bola vždy všeobecne vážená. Byť zvonárom nemohol byť hocikto, bola to pocta. Zvonil obyčajne kostolník, zvonár, alebo člen rodiny s najväčším citom pre správny rytmus a čistotu vydávaných zvukov. profesia zvonára sa v minulosti často dedila. Zvonári celý svoj aktívny život zasvätili službe zvonom a starostlivosťou o nich

Obec Dargov a Dargovčania sa vďaka projektu Nadačného fondu Telekom Slovakia a Nadácie Pontis pod názvom "3-D Dargovská Drevená Dzvonica" môžu stať súčasťou a svetlým príkladom spájania ľudí pri oživovaní hodnôt, kde patria aj naše zvonice, zvony a ich zvonári.

text z bulletinu Zvony, zvonice a zvonenie v Dargove (Mgr. Veronika Timuľáková, Mgr. Juraj Gembický, Ing. arch. pavol hriň, Mgr. Martin Pristáš (zostavovateľ)

   

Obec

Voľby do EP 2024

Voľby do EP 2024 obrázok

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumre.

Sviatok a výročie

Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:36

Slnko zapadá:20:25

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Zemplín Navštívte Zemplín