Napíšte nám

l

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

O regióne

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Navigácia

Obsah

projektprojekt

Správy

prvá prechádzajúci
z 14
posledná

OZNAM 1

OZNAM

Vyzývame občanov, ktorí majú na cintoríne hroby príbuzných a ešte nemajú uzavretú nájomnú zmluvu o prenájme na tieto hrobové miesta, aby prišli na Obecný úrad v Dargove za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy a zaplatenia poplatku.

Obec Dargov ako zriaďovateľ a prevádzkovateľ pohrebiska a domu smútku má právo na zrušenie hrobového miesta, na ktoré nebola uzavretá nájomná zmluva a nebolo zaplatené nájomné.

https://www.virtualnycintorin.sk/

celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
Celoplošné testovanie  1

Celoplošné testovanie

Vážení občania oznamujeme Vám, že obec Dargov pripravuje testovanie obyvateľov na COVID -19 dňa 23 januára v sobotu od 08:00 do 20:00 tej hodiny v kultúrnom dome.

Na testovanie môžete prichádzať podľa poradia čísla domov a to:

od 08:00 hod – 09:00 hod od čísla domu č.3 po číslo domu 35
od 09:00 hod – 10:00 hod od čísla domu č.36 po číslo domu 70
od 10:00 hod – 11:00 hod od čísla domu č.71- po číslo domu 100
od 11:00 hod – 12:00 hod od čísla domu č.101-po číslo domu 130
od 12:00 hod- 13:00 hod je vyhradená prestávka pre personál
od 13:00 hod – 14:00 hod od čísla domu č. 131- po číslo domu 165
od 14:00 hod- 15:00 hod od čísla domu č. 166- po číslo domu 228
od 16:00 hod- 17:30 hod od čísla domu č. 229- po číslo domu 266
od 17:30 hod- 18:00 hod je vyhradená prestávka pre personál
od 18:00 hod- 20:00 hod bytový dom 244 a 246


Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané časy, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas.
celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
SODB 2021 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 1

SODB 2021 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Všetky informácie o sčítaní sa dozviete na tomto odkaze:
https://www.scitanie.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. celý text

ostatné | 17. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov- USMERNENIE 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov- USMERNENIE

Na základe množiacich sa dopytov k výkonu pohrebných, sobášnych obradov a obradov krstu Vám zasielam výklad ÚVZ SR k Vyhláške č. 77, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (Vestník vlády SR, ročník 30, čiastka 38, vydaná 31. decembra 2020):
- do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania, t.j. napr. osoby vykonávajúce obrad, prenos truhly, pochovávanie, atď.;
- obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér;
- osoby zúčastňujúce sa na podujatí, vrátane osôb vo výkone povolania, musia dodržiavať hygienické podmienky stanovené v predmetnej vyhláške, t.j. najmä odstup 2 metre, okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly...);
- v prípade porušenia podmienok uvedených vo Vyhláške č. 77 je zodpovednou osobou organizátor hromadného podujatia, t.j. organizátor obradu;
- v prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb, je potrebné vykonať obrad za podmienok § 4 ods. 2 písm. a) Vyhlášky č. 77, t.j. za podmienky, že v dobe začiatku výkonu obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 12 hodín, a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

RúvzTV

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Dargov- komunikácia pre peších

Po dlhých rokoch čakania sa obec pustila do realizácie chodníka pod projektom " Dargov- komunikácia pre peších", ktorý spája Hlavnú a Novú ulicu. Chodník je umiestnený na ceste III. triedy č. 3650. Projekt spracoval p. Ing. Gabriel Krivda. Vo verejnom obstarávaní uspela firma s najnižšou cenou vo výške 44 518 eur a to firma Miroslav Havrilčák- obchodná činnosť a služby.
Chodník je v šírke 2 m spevnený zámkovou dlažbou, je osadený do jestvujúcej priekopy, ktorá je odvodnená PVC rúrami 60 cm. Na uvedenom chodníku sú osadené 4 kontrolné šachty a 5 spustí. Tento projekt bol financovaný z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v rámci projektov pre menej rozvinuté okresy vo výške 27 000 eur. Zvyšnú sumu vo výške 17 700 eur zafinancovala obec z vlastných prostriedkov. Na chodníku je osadená pamätná tabuľa na počesť kráľovnej Sissi, ktorá na tomto mieste mala pamätnú záhradku v rokoch 1837-1898. celý text

ostatné | 29. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oprava podchodu v obci

Obec Dargov zriadila opravu podchodu na štátnej ceste. Prácu vykonali zamestnanci z okresnej správy ciest Trebišov.
celý text

ostatné | 29. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dargov

Pozvánka celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

ÚVZSR

Otvorený list hlavného hygienika obyvateľom Slovenskej republiky pred vianočnými sviatkami celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Rímskokatolícka farnosť Sečovce oznamuje, že všetky sväté omše sú od dnes, t.j. 19.12.2020 do odvolania zrušené z karanténnych dôvodov. Vianočný program bude oznámený podľa aktuálnej situácie. celý text

ostatné | 19. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Najnovšia vyhláška Úradu verejného zdravotníctva - bohoslužby

Podľa najnovšej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva je dovolené konať bohoslužby výlučne so sediacimi veriacimi a to do kapacity 25 percent kapacity miest na sedenie. V praxi to znamená, že sedenie je dovolené v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto voľné. Miesta na sedenie v našom kostole sú označené nálepkami.

Prosíme vás, aby ste miesta na sedenie zaujímali postupne, najprv začnite obsadzovať miesta vpredu, aby ľudia, ktorí prídu neskôr si vedeli nájsť voľné miesto.

Počet miest v kostole je obmedzený, preto vás prosíme, aby ste rešpektovali pokyny služby pri vstupe do kostola.

Keď sa kapacita kostola naplní kostol bude zatvorený.

Pre vstup do kostola bude otvorený iba hlavný vchod. Po skončení svätej omše vonku môžete vychádzať všetkými dverami. Prosíme vás, aby ste po skončení svätej omše odchádzali postupne a netlačili sa pri dverách.

Počas celej sv. omše majte správne nasadené rúško, aby prekrývalo aj ústa aj nos.

Veriacich z iných farností prosíme, aby sa na sv. omšiach počas Vianoc zúčastňovali doma vo svojej farnosti! Aby nedochádzalo k miešaniu sa ľudí.

Sväté omše v našich kostoloch sú vyhradené pre veriacich našej farnosti! celý text

ostatné | 19. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Pred úpravou

Oprava a údržba Tanku v obci Dargov

Obec Dargov v spolupráci s vojenským tankovým práporom Trebišov a súkromnou firmou Rios Sečovce v mesiaci september 2020 zrealizovali opravu a údržbu tanku, ktorý má obec Dargov vypožičaný od Vojenského historického ústavu. Náklady na opravu stáli obec 420 eur. Starosta obce Ján Kiš sa poďakoval vojakom a súkromnej firme pri realizácii tejto úpravy. celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozpis na rok 2021 - Zber komunálneho odpadu z domácností rok 2021 1

Rozpis na rok 2021 - Zber komunálneho odpadu z domácností rok 2021

Rozpis zber komunálneho odpadu na rok 2021 v obci Dargov celý text

ostatné | 15. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Charitný dom Vojčice 1

Charitný dom Vojčice

Pomôžme ďalej pomáhať https://www.charita-ke.sk/zachranme-charitny-dom-sv-edity-steinovej-vo-vojciciach/ celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Pamätník v Dargovskom priesmyku a obecný cintorín v Dargove

článok k prečítaniu:
celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na OZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2020 o 17:30 hod celý text

ostatné | 3. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Optická sieť v našej obci od spoločnosti Slovak Telekom

Vážení občania, v našej obci sa bude v blízkej dobe spúšťať nová
optická sieť spoločnosti Slovak Telekom. Dňa 09.12.2020 t.j v stredu od 14:00 do
17:00 v zasadačke kultúrneho domu budú zamestnanci spoločnosti Slovak Telekom
prezentovať služby a aj zapisovať záujemcov o pripojení internetu,
televízie a pevnej linky. Všetci ste vítaní.
celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
Celoplošné testovanie 2 kolo 1

Celoplošné testovanie 2 kolo

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že v dňoch 21. a 22. novembra 2020 t.j. sobota a nedeľa od 8:00 do 20:00 hod. sa uskutoční v našej obci antigénové testovanie v kultúrnom dome.
Testovanie bude dobrovoľné.
Testovanie bude prebiehať podľa poradia čísla domov:
21.11.2020 SOBOTA
od 08:00 hod – 09:00 hod od čísla domu č. 3- po číslo domu 40
od 09:00 hod – 11:00 hod od čísla domu č. 41- po číslo domu 69
od 11:00 hod – 12:00 hod od čísla domu č.70- po číslo domu 90
od 13:00 hod – 15:00 hod od čísla domu č.91-po číslo domu 115
od 15:00 hod- 17:00 hod od čísla domu č. 116- po číslo domu 144
od 17:00 hod – 20:00 hod od čísla domu č. 145- po číslo domu 173

22.11.2020 NEDEĽA
od 08:00 hod – 09:00 hod od čísla domu č. 174- po číslo domu 205
od 09:00 hod – 10:00 hod od čísla domu č. 206- po číslo domu č.231
od 11:00hod – 12:00 hod bytový dom č. 244 a bytový dom č. 246, zároveň číslo domu od 247 po číslo domu 266

Prestávka v odbernom mieste bude od 12tej do 13tej a od 18tej do 18:30.

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a časy, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas v nedeľu od 14tej.

Organizačné informácie k celoplošnému testovaniu:

Stanovište č.1 – Vchod na odberové miesto
Vchod na odberové miesto bude pred Kultúrnym domom z hlavnej cesty, kde bude dostatok priestoru a vyznačené 2m rozostupy
Všetko bude vyznačené páskami a informačnými nápismi a nad chodom testovania budú dohliadať:
Príslušníci ozbrojených síl SR
Príslušník policajného zboru SR

Stanovište č.2 – Administrácia občana
Bude prebiehať v chodbe kultúrneho domu, kde Vás administratívni pracovníci zaevidujú
Následne po zaevidovaní si každý bude musieť vyfúkať nos a dezinfikovať ruky na určenom mieste, kde bude stôl s papierovou vreckovkou a dezinfekciou

Stanovište č.3 – Odberové miesto
Tím zdravotníkov bude pripravení v sále kultúrneho domu, kde Vám bude odobratá vzorka a potom sa presuniete na učené čakacie miesto v sále Kultúrneho domu, ktoré bude vyznačené

Stanovište č.4 – Miesto na vydanie zdravotníckeho certifikátu
Zadné dvere Kultúrneho domu – zadný východ
Zhruba po 15-30 minútach Vás vyzve administratívny pracovník, ktorý Vám odovzdá obálku s výsledkom testovania.

Stanovište č.5 – Východ z odberového miesta
Po obdržaní výsledkov môžete odísť z odberového miesta.

Milí spoluobčania,
Prosím Vás, spolupracujte s našimi testujúcimi tímami, aby testovanie prebehlo čo najhladšie.
Ďakujeme
celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka- Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 19.11.2020 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17.30 hod. Program je k stiahnutiu na nižšie uvedenom odkaze. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Predĺženie núdzového stavu

Uznesenie vlády SR č. 718/2020 predĺženie núdzového stavu celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
Informácia o testovaní 1

Informácia o testovaní na COVID 19

Hasičský a záchranný zbor od 9. novembra 2020 vo vlastnej réžii prevádzkuje odberné miesta na antigénové testovanie obyvateľov zelených okresov. Odberné miesto je zriadené na Okresnom riaditeľstve HaZZ – hasičskej stanici v Trebišove, T.G.Masaryka 13. Odbery vykonávajú hasičskí záchranári v čase od 12:00 hod – 20:00 hod. denne až do odvolania. celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška- ROZHODNUTIE celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
Prerušenie dodávky elektriny 1

Prerušenie dodávky elektriny

Východoslovenská distribučná spoločnosť Vám oznamuje, že dňa 06.11.2020 v piatok bude prerušená dodávka elektriny na ulici:
Hlavná od čísla domu 97 po číslo domu 100
Hlavná od čísla domu 172 po čísla 176
Dubčekova od čísla domu 94 po číslo domu 96
a čísla domov 27,28,29 a 92.

Z uvedeného dôvodu bude Obecný úrad v piatok 6.11.2020 zatvorený. celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
Celoplošné testovanie v obci DARGOV 1

Celoplošné testovanie v obci DARGOV

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci
DARGOV
Miesto testovania: Areál Kultúrneho domu v Dargove
Dátum testovania: sobota 31.10.2020 a nedeľa 1.11.2020
Čas testovania: 07:00 hod –12:00 hod
12:00 hod – 13:00 hod prestávka
13:00 hod – 18:00 hod
18:00 hod – 18:30 prestávka
18:30 hod – 22:00 hod (21:30 hod posledný odber)

Čo si treba k testovaniu doniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca
Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom )

Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov:

31.10.2020 SOBOTA
od 07:00 hod – 09:00 hod od čísla domu č. 3- po číslo domu 40
od 09:00 hod – 11:00 hod od čísla domu č. 41- po číslo domu 69
od 11:00 hod – 12:00 hod od čísla domu č.70- po číslo domu 90
od 13:00 hod – 15:00 hod od čísla domu č.91-po číslo domu 115
od 15:00 hod- 17:00 hod od čísla domu č. 116- po číslo domu 144
od 17:00 hod – 19:00 hod od čísla domu č. 145- po číslo domu 173
od 19:00 hod – 21:30 hod od čísla domu č. 174- po číslo domu 205


01.11.2020 NEDEĽA
od 07:00 hod – 09:00 hod od čísla domu č. 206- po číslo domu č.231
od 09:00 hod – 12:00 hod bytový dom č. 244 a bytový dom č. 246, zároveň číslo domu od 247 po číslo domu 266


Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a časy, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas v nedeľu od 13tej.
Testovať sa bude v obci, vonku v areáli Kultúrneho domu

Organizačné informácie k celoplošnému testovaniu:

Stanovište č.1 – Vchod na odberové miesto
Vchod na odberové miesto bude pred Kultúrnym domom z hlavnej cesty, kde bude dostatok priestoru a vyznačené 2m rozostupy
Všetko bude vyznačené páskami a informačnými nápismi a nad chodom testovania budú dohliadať:
Príslušníci ozbrojených síl SR
Príslušník policajného zboru SR

Stanovište č.2 – Administrácia občana
Bude prebiehať v chodbe kultúrneho domu, kde Vás administratívni pracovníci zaevidujú
Následne po zaevidovaní si každý bude musieť vyfúkať nos a dezinfikovať ruky na určenom mieste, kde bude stôl s papierovou vreckovkou a dezinfekciou

Stanovište č.3 – Odberové miesto
Tím zdravotníkov bude pripravení v sále kultúrneho domu, kde Vám bude odobratá vzorka a potom sa presuniete na učené čakacie miesto v sále Kultúrneho domu, ktoré bude vyznačené

Stanovište č.4 – Miesto na vydanie zdravotníckeho certifikátu
Zadné dvere Kultúrneho domu – zadný východ
Zhruba po 15-30 minútach Vás vyzve administratívny pracovník, ktorý Vám odovzdá obálku s výsledkom testovania.

Stanovište č.5 – Východ z odberového miesta
Po obdržaní výsledkov môžete odísť z odberového miesta.

Milí spoluobčania,
Prosím Vás, spolupracujte s našimi testujúcimi tímami, aby testovanie prebehlo čo najhladšie.
Ďakujeme
celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Testovanie COVID 19 v našej obci

Vážení občania,
ochorenie COVID-19 sa naďalej nebezpečne šíri a naším poslaním je chrániť Vaše zdravie.
Preto sa naša obec zapája do celoplošného testovania, ktoré schválil Ústredný krízový štáb SR.
Prosíme Vás o ohľaduplnosť a trpezlivosť.
V týchto chvíľach je dôležité, aby sme vzájomne spolupracovali a snažili sa spoločnými silami zvládnuť celoplošné testovanie v našej obci najlepšie, ako to bude možné.
Testovania sa môžu zúčastniť už aj deti od desať rokov. Neodporúčame ho však ľuďom nad 65 rokov, ktorí trávia väčšinu času doma, majú rôzne zdravotné obmedzenia alebo obmedzenú pohyblivosť. Snažíme sa testovanie zabezpečiť tak, aby sme čo najviac ochránili Vaše zdravie.
Testovanie bude prebiehať za prísnych epidemiologických opatrení a miestnosti budú dezinfikované.
Test môžete absolvovať na odbernom mieste v dňoch 31.10.2020 sobota a 01.11.2020 nedeľa v Kultúrnom dome v čase od 7.00 do 21.30 hod. s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12:00 do 13:00 hod. a od 18:00 do 18:30 hod.

Ako bude prebiehať samostatné testovanie:

Po vstupe do odberného miesta je potrebné si vydezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
Určenému administratívnemu pracovníkovi sa následne preukážete občianskym preukazom deti kartičkou poistenca, z ktorých údaje budú použité v registračnom formulári.
Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku, s ktorou následne pristúpite k odpadkovému košu, kde si vyfúkate nos a odkašlete. Použitú vreckovku zahodíte.
Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
Potom Vám zdravotník jemnou tyčinkou odoberie vzorku z nosohltana. Na samotné výsledky počkáte vo vyhradenom dezinfikovanom priestore.
Hneď, ako bude známy výsledok, Vás zdravotník privolá podľa prideleného čísla.
Opäť predložíte občiansky preukaz pre správnosť údajov a vypísanie certifikátu o absolvovaní testu.
Zdravotník Vám odovzdá certifikát v obálke, kde nájdete poučenie, čo robiť v prípade negatívneho, resp. pozitívneho výsledku testu.
celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny v našej MŠ. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov

Opatrenia pri výskyte afrického moru ošípaných celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o bohoslužbách v rímskokatolíckom kostole

Od 1.102020 vstúpilo do platnosti nariadenie, ktoré obmedzuje počet prítomných na verejných zhromaždeniach na 50 osôb.
Z tohto dôvodu na bohoslužbách v kostole môže byť prítomných 50 osôb vrátane kňaza a asistencie.
Aj keď je mesiac október svätý ruženec sa pred sv. omšami modliť nebudeme, aby sme zbytočne nepredlžovali čas strávený v spoločnom priestore. Prosíme vás aby ste sa v tomto čase pandémie modlitbu posvätného ruženca modlili denne doma so svojimi rodinami za najskorší koniec koronakrízy.

Kostoly sa budú otvárať v tomto čase pandémie 15 minút pred sv. omšou a do kostola bude môcť vojsť iba 50 ľudí vrátane kňaza a asistencie. Prosíme vás aby ste rešpektovali pokyny usporiadateľov.

15 minút pred každou sv. omšou okrem nedeľných sa bude spovedať.
Pri vstupe do kostola, si dezinfikujte ruky, na tvári počas celej sv. omše musíte mať rúško, sadajte tak aby ste dodržiavali potrebnú vzdialenosť 2 metre. Sväté prijímanie budeme podávať iba na ruku /na ľavú ruku, s pravou do úst/.

Ak sa stane, že veriaci ostanú vonku na verejnom priestranstve pred kostolom, nie je v našej kompetencii to riešiť. Za to ako organizátori nenesieme zodpovednosť. Zároveň nesmieme ľudí vonku organizovať, ani vopred povzbudzovať k účasti na sv. omši mimo kostola.

Kvôli zhoršenej situácii Slovenskí biskupi od 1.10.2020 udeľujú až do odvolania všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Povzbudzujeme preto najmä starších ľudí vo vyššom veku, ľudí trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí s príznakmi choroby alebo po operačných zákrokoch ako aj tých, ktorí sa o nich starajú aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom rozhlasu alebo televízie.

Celodiecézna odpustová slávnosť v Obišovciach bude len na farskej úrovni v interiéri kostola.

Buďme príkladom jednoty, trpezlivosti, buďme ohľaduplní k svojim blížnym, lebo len postup vo vzájomnom rešpekte nám umožní druhú vlnu zvládnuť.

Ďalšie pokyny a informácie budeme zverejňovať na internetovej stránke našej farnosti. celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie núdzového stavu

Dňa 30.09.2020 vláda SR schválila uznesením č. 587/2020 vyhlásenie núdzového stavu.
Dňa 30.9.2020 vláda SR schválila uznesením č. 624/2020 materiál " Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny pandémie koronavírus COVID-19"
Núdzový stav je vyhlásení po dobu 45 dní.
celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 14
posledná