Napíšte nám

l

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 18.11.2019, 10:46:53

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

O regióne

Navigácia

Obsah

Program rozvoja vidieka

plagat

Stránka

Pozvánka na DEŇ POLÍCIE

Pozvánka na DEŇ POLÍCIEOkresné riaditeľstvo PZ v Trebišove pozýva občanov na DEŇ POLÍCIE, ktorý sa uskutoční dňa 26. júna 2015 o 09:00 hod. pri športovej hale v Trebišove.

22. 6. 2015 Zobraziť viac

Aktualita z materskej školy

Aktualita z materskej školyDeti z materskej školy na dopravnom ihrisku v Sečovciach

19. 6. 2015 Zobraziť viac

Peace Run - Mierový Beh

Peace Run - Mierový Beh10.6.2015 sme v našej obci privítali bežcov Mierového behu 2015.

12. 6. 2015 Zobraziť viac

Usmernenie od okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

Usmernenie od okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v TrebišoveUsmernenie od okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove na zabezpečenie pred požiarmi počas zberu úrody

Vážení občania

            Nastal čas, keď na našich poliach je zvýšený ruch poľnohospodárskych strojov a žlté lány obilia sa začnú meniť na strniská. Snahou všetkých poľnohospodárov, súkromných roľníkov aj občanov je včasný, kvalitný a nestratový zber úrody. Často sa ale stáva, že v tomto zvýšenom úsilí a snahe dospieť k čo najlepším výsledkom sa pozabudne na zvýšenú opatrnosť. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove upozorňuje, že počas žatevných prác má požiarovosť stúpajúci charakter.

           Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2014 v súvislosti so žatevnými prácami 45 požiarov so vzniknutou škodou 3.300 eur, pričom sa včasnými zásahmi hasičských jednotiek podarilo uchrániť hodnoty za viac ako 35.150 eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bola vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok.

           Upozorňujeme touto cestou občanov, že spaľovanie sena, slamy alebo iných suchých rastlinných zbytkov na takých miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru je v rozpore s právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi. Občanovi za takéto správanie možno uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Často sa stáva, že neopatrným počínaním pri spaľovaní je spôsobená škoda inému, ktorú potrebné poškodenému uhradiť. Ďalšou príčinou vzniku požiarov počas žatevných prác je správanie sa detí a mládeže. Je čas prázdnin, preto v súvislosti s požiarmi je potrebné venovať zvýšenú pozornosť dohľadu nad deťmi.

           Súkromne hospodáriaci roľníci na území obce by mali dbať na dobrý technický stav žatevnej techniky, jej pravidelné čistenie a kontrolu vybavenia akcieschopnými hasiacimi prístrojmi, opatrnú manipuláciu s horľavými kvapalinami a so suchými steblovitými látkami, spoľahlivý a bezpečný stav elektrického zariadenia, dodržiavanie zásad pri fajčení, zváraní a používaní otvoreného ohňa. Ani po skončení žatevných prác nebezpečenstvo nekončí, naďalej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť hlavne skladom sena a slamy, ale aj objektom na uskladnenie obilia, pozberovým linkám, sušičkám a podobným objektom.

           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove opakovane zdôrazňuje, že zvýšené nebezpečenstvo vyplýva hlavne zo spaľovania suchých rastlinných zbytkov, ktoré v súčasnosti platné právne predpisy povoľujú, ale možno ho vykonávať len pri dodržaní protipožiarnych opatrení a u podnikateľov – poľnohospodárov len s písomným súhlasom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. Nevzťahuje sa to na celoplošné vypaľovanie porastov a porastov na koreni – toto je výslovne zakázané.

          Len spoločným úsilím a disciplinovanosťou všetkých zainteresovaných najmä občanov môžeme dosiahnuť, aby počet požiarov spojených so žatevnými prácami bolo čo najmenej a škody nimi spôsobené boli čo najnižšie.

 

                                                                                 Okresné  riaditeľstvo Hasičského 

                                                                        a záchranného zboru v Trebišove


11. 6. 2015 Zobraziť menej

POZVÁNKA

POZVÁNKADetičky z Materskej škôlky pozývajú občanov na vystúpenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.06.2015 o 10:00 hod v Kultúrnom dome. Tešia sa na Vašu účasť.

9. 6. 2015

Peace Run - Mierový Beh

Peace Run - Mierový BehPríďte sa pozrieť, alebo si zabehnúť pár metrov či kilometrov s mierovou pochodňou. Cez našu obec budú dobrovoľní bežci bežať dňa 10.06.2015, v čase od 16:30 a zdržia sa do 17:00. Pripojte sa k štafete a podporte myšlienky svetového mieru.

9. 6. 2015 Zobraziť viac

Postavili sme Mája

Postavili sme Mája23.5.2015 sme v našej obci aj napriek nepriazni počasia obnovili tradíciu Stavania Mája.

25. 5. 2015 Zobraziť viac

STAVANIE MÁJA

STAVANIE MÁJASrdečne pozývame občanov na slávnostné "Stavanie mája", dňa 23. mája 2015 o 17:00 hod pred obecným úradom. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

20. 5. 2015 Zobraziť viac

Stratený psík

Stratený psíkOznamujeme občanom, že 29. 04. 2015 večer, bol nájdený psík pred začiatkom obce v smere z Košíc. Psík je momentálne umiestnený v Karanténnej stanici v Trebišove. Majiteľ nech sa prihlási na Obecnom úrade.

4. 5. 2015 Zobraziť viac

Stránka