Menu
Obec Dargov
ObecDargov

Tu otec náš i praded starý býval,
Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
A v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
Od dávnych čias, od samých nepamäti,

Tu otec náš i praded starý býval, Z dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval, oral, bránil, sial, trápil sa aby žil, A v zemi tejto na prach čierny zhnil. Tu matky naše rodili milé deti, Od dávnych čias, od samých nepamäti,

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY rok 2021/2022

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY r.2021/2022 1

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022,sa uskutoční v termíne od 3.5.2021 do 31.5.2021

 

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

 

Riaditeľka MŠ v Dargove oznamuje rodičom, že v dňoch 3.5.2021 až 31.5.2021 sa bude konať zápis do Materskej školy, Ulica pod Lipinami 181/2, Dargov na školský rok 2021/2022.

 

1.Miesto a termín podávania žiadostí:

Materská škola, Ulica pod Lipinami 181/2, Dargov – riaditeľka školy.

Termín podávania žiadostí: od 3.5. do 31.5.2021 osobne, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch Materskej školy v Dargove. Osobne bude možné uskutočniť zápis bez prítomnosti detí v uvedenom termíne. Pri osobnom zápise je potrebné telefonicky informovať riaditeľku školy v Dargove. 

Kontakt: Daniela Šoltésová riaditeľka MŠ, t. č. 0908 978 813

 

2. Podmienky prijatia:

 

V zmysle §28 a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2021/2022 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5

rokov veku do 31.8.2021

 

 • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.08.2019
 • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a kópiou preukazu poistenca (dieťaťa).
 • Každé dieťa bude prijaté najskôr na adaptačný príp. diagnostický pobyt, rozhodnutím riaditeľky školy, stanovený v zmysle § 59 ods.4 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi školy do 30.júna.
 • Podľa §59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.
 • §28b ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) umožňuje aj individuálne vzdelávanie dieťaťa, ak o to zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (kmeňová materská škola).
 • O povolení individuálneho vzdelávania pre dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej školy, ak zdravotný stav dieťaťa neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo, ak jeho zákonný zástupca o to požiada.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska
 2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 3. deti, ktoré dovŕšili  3 rok veku,
 4. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
 5. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia  3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2021.

 

3.Prijatie dieťaťa:

 

 • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy sa vždy vydáva ako reakcia na žiadosť o prijatie dieťaťa. Prijatie dieťaťa platí až do času, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku.
 • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí  dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy do 15.6.2021.

 

K siahnutiu žiadosť:

Ziadost_o_prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie MŠ.docx (17.96 kB)

 Zápis do materskej školy.pdf (819.17 kB)

 

Prílohy

Ziadost_o_prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie MŠ.docx

Ziadost_o_prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie MŠ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,96 kB
Dátum vloženia: 29. 4. 2021 7:53
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 5. 2021 9:12
Autor: Správce Webu

Život v obci

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď brezeň orie, duben odpočíva.

Pranostika na akt.deň

Keď na Matku Božiu sneh na poli leží, tam kosa a srpok ľahko beží.

Sviatok a výročie

Meniny má Marián, Humbert, Anunciáta, Irida, Irisa

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:26

Slnko zapadá:17:53

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Zemplín Navštívte Zemplín