Napíšte nám

l

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

O regióne

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií

Obsah

STRAVOVANIE V NAŠEJ MŠ

 

Stravovanie je zabezpečované v súlade s platnými normami pre školské stravovanie. Jedálny lístok je zostavovaný pravidelne - týždenne. Je obohacovaný o zeleninu a ovocie a tie produkty, ktoré sú pre deti v predškolskom veku najdôležitejšie pre zdravý vývin.

 

STRAVOVACIA   KOMISIA

 

Úlohy komisie

1., Spolupracuje s vedúcim zariadenia školského stravovania a napomáha pri úspešnom riadení prevádzky.

2., Prerokúva požiadavky a návrhy členov komisie. Predkladá odporúčania v súlade s platnou legislatívou pre oblasť školského stravovania.

3., Presadzuje návrhy a požiadavky vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania pre skvalitnenie činnosti.

4., Dozerá na hygienu prevádzky, bezpečnosť pri práci a údržbu v zariadení školského stravovania.

5., Spolupracuje pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania.

6., Komisia má právo hodnotiť:

  • vykonávanie pedagogického dozoru počas stravovania detí a žiakov,
  • zabezpečenie pitného režimu,
  • formálnu stránku jedálneho lístka.

 

Členstvo v komisii

Členmi komisie spravidla sú:

  • zástupcovia školy určení riaditeľom,
  • vedúci zariadenia školského stravovania,
  • vedúci kuchár,
  • zástupca rodičovského orgánu alebo zástupca Rady  školy.

 

M a t e r s k á    š k o l a ,  P o d  L i p i n a m i  2 , D A R G O V  076 61

Členovia stravovacej komisie :

 

1.     VARCHOLOVÁ   Anna                                  - vedúca školskej jedálne

2.     ŠOLTÉSOVÁ   Daniela                                 - riaditeľka materskej školy

3.      NAGYOVÁ   Dominika                                - učiteľka materskej školy

4.     IRRGANGOVÁ Veronika                             - zástupca  rodičov

Stravovacia komisia je iniciatívny a poradný orgán stravovacieho zariadenia.