Napíšte nám

l

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

O regióne

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Navigácia

Obsah

Usmernenie od okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

Typ: ostatné
Usmernenie od okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove na zabezpečenie pred požiarmi počas zberu úrody

Vážení občania

            Nastal čas, keď na našich poliach je zvýšený ruch poľnohospodárskych strojov a žlté lány obilia sa začnú meniť na strniská. Snahou všetkých poľnohospodárov, súkromných roľníkov aj občanov je včasný, kvalitný a nestratový zber úrody. Často sa ale stáva, že v tomto zvýšenom úsilí a snahe dospieť k čo najlepším výsledkom sa pozabudne na zvýšenú opatrnosť. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove upozorňuje, že počas žatevných prác má požiarovosť stúpajúci charakter.

           Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2014 v súvislosti so žatevnými prácami 45 požiarov so vzniknutou škodou 3.300 eur, pričom sa včasnými zásahmi hasičských jednotiek podarilo uchrániť hodnoty za viac ako 35.150 eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bola vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok.

           Upozorňujeme touto cestou občanov, že spaľovanie sena, slamy alebo iných suchých rastlinných zbytkov na takých miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru je v rozpore s právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi. Občanovi za takéto správanie možno uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Často sa stáva, že neopatrným počínaním pri spaľovaní je spôsobená škoda inému, ktorú potrebné poškodenému uhradiť. Ďalšou príčinou vzniku požiarov počas žatevných prác je správanie sa detí a mládeže. Je čas prázdnin, preto v súvislosti s požiarmi je potrebné venovať zvýšenú pozornosť dohľadu nad deťmi.

           Súkromne hospodáriaci roľníci na území obce by mali dbať na dobrý technický stav žatevnej techniky, jej pravidelné čistenie a kontrolu vybavenia akcieschopnými hasiacimi prístrojmi, opatrnú manipuláciu s horľavými kvapalinami a so suchými steblovitými látkami, spoľahlivý a bezpečný stav elektrického zariadenia, dodržiavanie zásad pri fajčení, zváraní a používaní otvoreného ohňa. Ani po skončení žatevných prác nebezpečenstvo nekončí, naďalej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť hlavne skladom sena a slamy, ale aj objektom na uskladnenie obilia, pozberovým linkám, sušičkám a podobným objektom.

           Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove opakovane zdôrazňuje, že zvýšené nebezpečenstvo vyplýva hlavne zo spaľovania suchých rastlinných zbytkov, ktoré v súčasnosti platné právne predpisy povoľujú, ale možno ho vykonávať len pri dodržaní protipožiarnych opatrení a u podnikateľov – poľnohospodárov len s písomným súhlasom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. Nevzťahuje sa to na celoplošné vypaľovanie porastov a porastov na koreni – toto je výslovne zakázané.

          Len spoločným úsilím a disciplinovanosťou všetkých zainteresovaných najmä občanov môžeme dosiahnuť, aby počet požiarov spojených so žatevnými prácami bolo čo najmenej a škody nimi spôsobené boli čo najnižšie.

 

                                                                                 Okresné  riaditeľstvo Hasičského 

                                                                        a záchranného zboru v Trebišove


Vytvorené: 11. 6. 2015
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2015 00:00
Autor: Správce Webu