Napíšte nám

l

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 25.2.2018, 22:40:28

Z kroniky

Dargov
Tu otec náš i praded starý býval,
z  dargovských hôr na Zemplín rodný sa díval,
oral, bránil, sial, trápil sa aby žil,
a v zemi tejto na prach čierny zhnil.
Tu matky naše rodili milé deti,
od dávnych čias, od samých nepamäti,
znášali biedu, utrpenie a klam,
veriac, že príde sloboda aj k nám.
Daj veľký Bože nášmu Dargovu,
niesť ťažké kríže na cestu novú,
žiť verne rodu a večne Tebe,
za živa len tu, po smrti v nebe.
(...napísané v obecnej kronike v máji 1948)

ilustračné foto, zdroj: http://e-introligator.pl

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

O regióne

Správy

Navigácia

Obsah


Uznesenia zo zasadnutia OZ

VZN - Všeobecne záväzné nariadenie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dargov24.07.2017
VZN č. 1/2017 Prevádzkový poriadok Domu smútku v obci Dargov22.03.201707.04.2017
VZN č. 4/2016 o určovaní názvu ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb29.09.2016
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dargov16.06.2016
VZN č.1/2016 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Dargov05.05.201621.05.2016
VZN č.2/2016 o zápise o prijímaní detí do materskej školy05.05.201621.05.2016
VZN č.4/2015 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dargov15.12.201531.12.2015
VZN č.5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce15.12.201531.12.2015
VZN č.6/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dargov15.12.201531.12.2015
VZN č.7/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane15.12.201531.12.2015
VZN o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných bytoch obstaraných z verejných prostriedkov07.07.201523.07.2015
VZN - Požíarny poriadok obce24.04.201510.05.2015
VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Dargov20.02.201508.03.2015

Výberové konania

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Ostatné dokumenty

Rozpočet obce

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Rozpočet na rok 201819.12.2017
Rozpočet na rok 201716.12.201601.01.2017
Rozpočet na rok 201615.12.2015
Rozpočet príjem 201530.12.2014
Rozpočet výdaj 201530.12.2014
Návrh rozpočtu 2015-1730.12.2014
Rozpočet výdaj 201401.12.2013
Rozpočet príjem 201401.12.2013

Verejné obstarávanie

Voľby do NR SR 2016

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Zápisnice zo zasadania OZ